Menü Kapat

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir? Neden ölçüm yapılmalıdır gibi sorulara ışık tutmak amacıyla sizlere bir blog yazısı hazırladık. Güncel bilgilendirme makalemiz içinde baca gazlarının ölçümleri ile ilgili tüm merak ettiklerinizi sizler için bir araya topladık.

Baca gazı ölçümü neden gereklidir yazımızdan sonra Baca Gazı Ölçer Cihazlarına göz atarak, işletmeleriniz için ihtiyacınız olan cihaza ulaşa bilirsiniz Gerektiği taktirde Baca Gazı Ölçer iletişim sayfamızdan Ram Limited Ölçü ve Kontrol Sistemlerimizin telefon numaralarına ulaşarak detaylı bilgiler alabilirsiniz. Sonrasında Baca Gazı Ölçer Cihazları arasından istediğiniz ürünlerin fiyat tekliflerini alabilirsiniz.

Baca gazı ölçümü, neden yapılmalı, hangi konular dikkate alınmalı ve baca gazı ölçümündeki oranları sizlerle paylaşıyoruz.

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir
Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir Neden Yapılmalıdır?

Baca gazı ölçümü neden gereklidir? Neden yapılmalıdır; Baca gazı,karbondioksit içeren maddelerden oluşmaktadır.Bu baca gazları azami ölçüde çevreyi kirletmektedir.Bu sebepten dolayı uluslararası standart ve normlara uygun olarak baca ölçümü yapılması gerekir.”Karlab Çevre Laboratuvarı” olarak bizler bu baca ölçümü hizmetini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun kalite yapmaktayız.Baca ölçümü sonucunda kazan verimliliği artar,ekstra yakıt tasarrufu sağlamaktadır.Tabiki bunun için doğru baca gazı ölçümü uygulanması gerekir.Bunun için gazı toz partikül maddelerinde ayrıştırılması önem teşkil etmektedir.Hepimizin bildiği gibi hızlı kentleşme ve sanayileşme çevre koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Havayı kirleten çok sayıda kirletici gazlar bulunmaktadır,bunlardan bazıları O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx’ler (NO ve NO2) gazlardır.Hava kirliliğine neden olan oksijen karbon gazlarını kontrol altına almak için baca ölçümü analizinin iyi yapılması gerektiğini unutmamak gerekir.

Baca Ölçümü Neden Gereklidir Nasıl Yapılmaktadır ?

Zararlı gazlar,dumanlar ve çevreyi kirleten tüm maddeler baca ölçümü (baca gazı ölçümü) testinin sonucunda belirlenmektedir.Aynı zamanda baca ölçümü ile yanma verimliliğinin kaliteli olup olmadığı ve yakıtın nekadar yüksek kalitede tüketildiğini belirlemede yardımcı olmaktadır.Baca ölçümü ile baca vasıtası ile çevreye yayılan zararlı maddelerden oluşan gazların ne derecede kirletici vasıflarda oldukları tespit edilmektedir.Böylelikle baca ölçümü ile çevreye yayılan emisyon atık gazlar en asgariye çekilmiş olur.

Baca gazı ölçümü analizi hizmetimiz ile Çevre Mevzuatı kapsamında atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki maddeleri kontrol altına almak,çevreyi kirleten tüm maddelerden ayrıştırmak ve yakıt verimliliğini artırarak tasaruf amaçlamaktayız.

“Karlab Çevre Laboratuvarı” olarak baca ölçümü alanında yetkili,uzman kadromuz ve akrediteye sahip cihazlarımız ile hizmet vermekteyiz.Görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Baca Ölçümü Neden Gereklidir Analiz Referans Değerleri ise aşağıdaki gibidir;

O2:% 3 – 5

CO2:% 11 – 12

CO: 50 PPM

Lamda λ: 1.17

Çekiş : – Vakum

Baca Ölçümü Sonucunda Aşağıdaki Değerler Kaydedilir

 • · Bacada O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,
 • · Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü,,
 • · Bacada Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,
 • · Bacada Hız-Debi Ölçümü,
 • · Bacada İslilik Ölçümü,
 • · Bacagazı Sıcaklık Ölçümleri,
 • · Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,
 • · Bacada toplam Uçucu Organik Gaz Emisyonlarının Ölçümü,
 • · Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,

Baca gazı ölçümü içinde yer bulan baca gazı tozları hakkında detaylı bir bilgi de Wikipedia sitesinden bulduk. Bu değerli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Baca Gazı Tozu İncelemesi

Baca gazı, bir şömine, fırın, ocak, kazan veya buhar üreticisinden egzoz gazı iletmek için bir boru veya kanal olan bir baca vasıtasıyla atmosfere çıkan gazdır. Çoğu zaman baca gazı, santrallerde üretilen yanma egzoz gazı anlamına gelir. Bileşimi, neyin yakıldığına bağlıdır, ancak genellikle hava, karbondioksit (CO2) ve su buharı yanı sıra aşırı oksijenden türeyen çoğunlukla azottan (genellikle üçte ikiden fazla) oluşur. Ayrıca, partiküler madde (kurum gibi), karbon monoksit, azot oksitler ve sülfür oksitler gibi bir takım kirletici maddelerin küçük bir yüzdesini içerir.

Santrallerde, baca gazı genellikle kirleticileri uzaklaştıran bir dizi kimyasal işlemler ve gaz yıkayıcılar’la muamele görür. Elektrostatik çöktürücüler veya kumaş filtreler, partiküler maddeleri uzaklaştırmakta ve baca gazı kükürt giderme, fosil yakıtları yakarak üretilen kükürt dioksiti, özellikle de kömürü yakalar. Azot oksitleri, oluşumunu önlemek için yanma işleminde yapılan değişikliklerle veya amonyak veya üre ile yüksek sıcaklık veya katalitik reaksiyon ile işlem görürler. Her iki durumda da amaç azot oksitleri yerine azot gazı üretmektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, cıvatanın baca gazı tarafından giderilmesi için tipik olarak sor bentlere absorbe edilerek veya baca gazı kükürt giderme ürününün bir parçası olarak atıl katılar içinde yakalanarak teknolojileri hızla dağıtmaktadır. Bu fırçalama, daha ileri endüstriyel kullanım için kükürtün anlamlı bir şekilde geri kazanılmasına yol açabilir.

Baca Gazı Tozu İncelemesine Dair

Baca gazından CO2’nin çıkarılması için aminlerin rejeneratif olarak yakalamaya dayanan teknolojiler, gıda endüstrisine yüksek saflıkta CO2 gazı sağlamak için ve gelişmiş yağ geri kazanımı için kullanılmaktadır. Sera gazı iyileştirme aracı olarak uzun vadeli depolamada CO2 yakalama yöntemi olarak aktif araştırmalar altındadırlar ve ticari olarak sınırlı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır (örneğin Kuzey Denizi’ndeki Sleipner West alanı, 1996 yılından beri faaliyet göstermektedirler).

Mevcut olan santrallerden çıkan kirleticilerin giderilmesi için bir takım kanıtlanmış teknolojiler bulunmaktadır. Ayrıca, daha fazla hava kirleticiyi ortadan kaldıran teknolojiler üzerine devam eden bir araştırma da var.

Söz Konusu yazımızı aldığımız Wikipedia sitesine teşekkür ediyoruz. Kaynak linkini paylaşıyoruz: https://tr.wikipedia.org/wiki/Baca_gaz%C4%B1_tozu

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir? Baca Gazı Emisyonu Nedir?

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; addelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır.

1 – Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı Faydaları

 • – Kazanların verimliliğini artırmak
  – Yakıt&para tasarrufu sağlamak
  – Emisyonları azaltmak

2 –  Emisyon kontrolü Faydaları

 • – Emisyonları limitlerin içinde tutmak
  – Emisyon ile ilgili yasalara uymak

3 – Proses kontrolü Faydaları

 • – Üretim prosesinde kaliteyi artırmak
  – Proseste kullanılan kazanların ayarı

22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.

Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu
etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır

Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri

 • Yanma Gazları (SO2,NOx,CO)
 • Toz
 • Tozda ağırmetaller
 • Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC)
 • Çiçek
 • Klor
 • PAH
 • Dioksin-Furanlar

Her kirleticinin ayrı ölçüm yöntemleri vardır. Bu yöntemelerin ulusal ve uluslar arası kabuledilmiş ölçüm metotları olması gerekir.

Örneğin;

 • TS ISO 7935 SO2
 • TS ISO 12039 CO, O2, CO2
 • EPA CTM 22 NOx (NO + NO2)
 • TS ISO 9096, EPA 17, EPA 5, TS ISO 13524, VDI 2066 Toz
 • TS ISO 10396 Hız
 • TS 9503 İslilik
 • TS EN 1911-1,2,3 Klor
 • TS EN 13649 Uçucu Organik Bileşik ve Buharlar

Baca Gazı Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler ( Ön Hazırlık )

Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Çalışmalara başlamadan önce, tesiste yürütülen iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları ile varsa patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddeler hakkında bilgi alınmalıdır. Bir kaza anında hemen ulaşabilmek açısından, tesisin varsa iş
güvenliği sorumlusunun ismi ve irtibat numaraları tedarik edilmelidir.

Ölçüm noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınması Numune alma noktalarında platform bulunuyorsa, platform genişliği ölçümlerin rahatça yapılabilmesi açısından yeterli genişlikte olmalıdır.

Deneyler sırasında çevresel faktörlerde gözlenerek, ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek durumlar kayıt altına alınmalıdır. Ölçüme etkisi olabilecek alanlar içerisinde, her türlü insan ve makine
faaliyetlerine engel olunmalıdır.

Baca Gazı Ölçümü Neden Gereklidir yazımızı sizler için hazırladık. Yazımız faydalı olduysa buradan yola çıkarak baca gazı ölçüm cihazlarımıza göz atabilirsiniz. Seçtiğiniz cihazlar için fiyat teklifi alabilir, yada ücretsiz danışmanlık hizmeti isteye bilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir